luni, 27 decembrie 2010

Comunicat de presa reprezentant al actionarilor BIR - decembrie 2010

Stimate domn /Stimată doamnă,
Am onoarea sa va remit atasat Comunicatul de presa al actionarilor BIR privind hotararea Tribunalului Bucuresti de condamnare a dlui Dinel Staicu şi a unor persoane din BIR .
 Cu multumri,
 Prof. Toma Balasoiu

COMUNICAT  DE  PRESĂ


          În legătură cu hotărârea Tribunalului Bucureşti referitoare la condamnarea domnului Dinel Staicu şi a unor persoane din cadrul Băncii Internaţionale a Religiilor,
          prof. Toma Bălăşoiu, reprezentantul acţionarilor acestei bănci desemnat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din OUG nr. 186/1999 este împuternicit să facă următoarele precizări :

          1. Nu există nicio legătură între actele şi operaţiunile de comeţ  (cesiuni de creanţe şi credite) efectuate în anul 1999 de către unele sucursale ale BIR şi societăţi comerciale aparţinând sau la care domnul Dinel Staicu era acţionar şi falimentul fraudulos al Băncii Internaţionale a Religiilor declanşat la 10 iulie 2000.

          2. Actele şi operaţiunile de comerţ efectuate de către unele  unităţi teritoriale ale  BIR cu societăţi comerciale la care dl Staicu era acţionar   s-au făcut în baza dispoziţiilor Codului civil şi Codului comercial (cesiuni de creanţă, novaţiuni) şi a actelor normative în vigoare, cu aprobarea organelor constitutive ale BIR în ansamblul lor, şi nicidecum cu aprobarea dlui Ion Popescu. Şi în prezent băncile comerciale efectuiază  astfel de acte şi operaţiuni de comerţ (cesiuni, externalizare creanţe etc.).

          3. Prin actele de comerţ menţionate efectuate în anul 1999 nu s-a produs niciun prejudiciu Băncii Internaţionale a Religiilor. De altfel, garanţiile materiale luate de BIR la acordarea creditelor se află şi în prezent sub ipoteca băncii, acoperind cu peste 200%  creanţele.

4. La data declanşării procedurii de faliment al BIR (iulie 2000) toate aceste operaţiuni şi acte de comerţ  erau curente şi achitate la zi.
După declanşarea procedurii de faliment al BIR, continuarea urmăririi şi recuperării creanţelor, revenea conform legii, lichidatorului.

          5. Între dl Ion Popescu şi cei doi salariaţi ai BIR implicaţi în dosar nu au existat niciun fel de raporturi de prietenie, de afaceri sau de altă natură cu dl Dinel Staicu .
         
6. Dosarul penal cu nume din conducerea BIR este fabricat de grupul de interese al avocaţilor-lichidatori Călin Zamfirescu - Arin Stănescu – (din informaţii de presă – socrul, respectiv naşul actualului ministru al justiţiei Cătălin Predoiu) care operează în România sub acoperirea unor firme de lichidare (Reconversie şi valorificare active, Moore Stephens RVA, Insolvency Specialists SPRL), în mod exclusiv, lichidatori ai tuturor băncilor româneşti cu capital autohton . Scopul fabricării acestui dosar : acoperirea adevărului privind falimentul premeditat şi lichidarea prin jaf a fondurilor, patrimoniului şi tezaurului BIR de către acest grup. 
          Până la 31 august 2010 grupul sus-citat cheltuise şi îşi însuşise din fondurile BIR peste 753 miliarde lei (proprii salarii, bonusuri de performanţă, onorarii, comisioane etc.).

          7. Grupul de interese Arin Stănescu – Călin Zamfirescu a fost devoalat pentru prima dată în cazul Fănel Păvălache, care printr-o amplă declaraţie a demonstrat cu dovezi concrete şi clare constituirea grupului, componenţa acestuia, repartizarea sarcinilor fiecăruia, imensele sume încasate etc., etc. (anexă : primele 4 pagini din declaraţia dlui Fănel Păvălache).
           
          8. Falimentul premeditat şi lichidarea prin jaf a BIR constituie  obiectul a două dosare (civil şi penal) aflate pe rolul Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

          Hotărârea Tribunalului Bucureşti a fost atacată cu recurs întrucât din nefericire, având în vedere numele sonore aflate în spatele dosarului, completul de judecată, din teamă sau din alte considerente, nu a dorit aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei refuzând chiar dreptul la apărare prevăzut de Convenţie, de Constituţie şi Codul de procedură penală.

                                Prof. Toma Bălăşoiu

Reprezentant al acţionarilor BIR,

Un comentariu:

 1. Domniei Sale
  Domnului Prof. Mircea Costache
  Deputat – Camera Deputaţilor
  Stimate domnule deputat,

  Sincere felicitări pentru articolul publicat în revista « România Mare » din 14 iunie 2006 .
  În loc de alte comentarii la articolul respectiv vă rog să-mi permiteţi să vă trimit parodia de mai jos, cu rugămintea, dacă este posibil să interveniţi să apară în aceeaşi revistă .

  Cu mulţumiri,

  Arh.Iosafat Vălenaru


  B L E S T E M
  LICHIDATORILOR DE BĂNCI ŞI ACOLIŢILOR LOR
  (parodie după François Villon)


  De junghi să aveţi parte şi de lance,
  De bâtă noduroasă şi de spadă,
  De paloş zdravăn, de cârlig, de cange,
  De ghiont cu ghioagă-n ghinturi ferecată,
  De suliţă călită, de săgeată,
  De furcă, de ţapină, de baltag,
  De furi pândind la coturi de drumeag .

  Vă hăcuie, vă jefuie de pungă,
  Vă spintece, în inimi vă împungă,
  La beregăţi vă sângere puţin;
  În beciuri de gheenă să ajungeţi,
  Lichidatori de bănci, hoţi de peşin !

  De arc păgân, de iatagan, de prăştii,
  De monştri s-aveţi parte şi de bardă,
  Tu, creierii lor trăsnet, să-i împrăştii,
  Iar trupul elinescul foc vi-l ardă ;
  În ştreang, v-atârne hoitul,
  Şi rugul să vă piardă ;
  Mă rog la cer să piereţi de podagră,
  Ori şi mai bine, bătu-v-ar buba neagră,
  Scurma-v-ar ţepi încinse-n măruntaie,
  Şi zece gâzi, de vii să vă jupoaie ;
  Vă fiarbă în oloi, la focul lin,
  Sirepii să vă rupă şi face-vor gunoaie,
  Lichidatori de bănci, hoţi de peşin !

  Vă piarză vijeliile pe uliţi,
  Vă farme balimezul, căpăţâna ;
  Orbiţi să fiţi de-a fulgerelor suliţi ;
  Zăvazii să vă facă, tot una cu ţărâna,
  Vă rupă beregata, şoldul, mâna ;
  Şi gerul, bocnă să vă facă,
  Şi să vă bată grindeni,
  Şi ploaia, biciuiască-vă în pretutindeni ,
  Să n-aveţi mantii, nici dulame groase ;
  Vă sfâşiie-ascuţişe cât mai lungi de coase,
  Şi leşul, prăvălit vă fie în pelin,
  Zdrobiţi să fiţi, de optzeci de baroase,
  Lichidatori de bănci, hoţi de peşin !

  Crăpa-v-ar Domnul cel de Sus – ficaţii,
  Şi setea ogoi-v-ar cu pelin,
  N-aveţi pereche-n lume, blestemaţi ce sunteţi,
  Lichidatori de bănci, hoţi de peşin !


  Arhimandrit Iosafat Vălenaru
  17 iunie 2006

  RăspundețiȘtergere